Posts by CryoBunny

  announcement_metin2_de_7cdba8d08f6eeb6bf0c86175276c8a1f.jpg

  Dear players,


  Welcome to the Flash Auction! The clock is ticking and the price is dropping – strike as soon as the offer hits your desired price. But stocks are limited, so don’t wait too long, or someone else might snatch the last item from under your nose!


  Start: 24.09.2021 18:00 CEST

  End: 24.09.2021 22:00 CEST


  You can get items such as:


  Blue Dragon Entry Ticket

  Monsterhunter Book

  Ritual Stone


  Happy bidding!

  The Metin2 Team

  announcement_metin2_pt_d36983c7a71bb644c897e217c681257a.jpg


  Dear players,


  Welcome to the Flash Auction! The clock is ticking and the price is dropping – strike as soon as the offer hits your desired price. But stocks are limited, so don’t wait too long, or someone else might snatch the last item from under your nose!


  Start: 12.09.2021 18:00

  End: 12.09.2021 22:00


  You can get items such as:


  Holy Powershard (120)

  Orison

  Exedyar's Egg

  Talisman Rng Box


  Happy bidding!

  The Metin2 Team

  Dear players,


  Start: 09.09.2021 00:00 h

  End: 17.09.2021 23:59 h


  The same wheel we had several times before. Feel free to rehash an old announcement.


  Wheel - Cor Draconis


  Are you ready for the Cor Draconis Wheel? Then seize your chance and test your luck! Dive deep into our Cor Draconis
  mine and fill your pockets with these legendary stones that contain the
  soul of a dragon. Even a bunch antique gems might just be a spin away.
  And you may also find some magic beans, so you don’t have to starve on
  your adventure!

  Note: JavaScript must be activated in order to be able to use the wheel. You can do this in your browser settings.

  May fortune favor you!
  The Metin2 Team

  announcement_metin2_pt_379bd4c3171d92380ac20d41f3e2aca5.jpg  De wolken boven de drie koninkrijken worden gewassen in de donkerste karmijnrode tinten. Een reusachtig offeraltaar verschijnt in elk van de drie hoofdsteden en bij Cape Drakenvuur. Bezoek dit Altaar van Bloed en voltooi de taken die het je oplegt... prachtige beloningen wachten op je!


  **Duur**

  * Start: 9 september 2021 om middernacht (CEST)

  * Einde drops: 30 september 2021 om 23:59u

  * Einde evenement: 1 oktober 2021 om 23:59u


  ## Hoe werkt het:

  Elke speler met een karakter van level 30 of hoger kan deelnemen.


  ### Voltooi de Quest

  Bezoek het altaar en voltooi de evenement-quest om het Bloedoffer-effect te verdienen. Elke dag zijn er vier verschillende quests waarvan je er ééntje willekeurig toegewezen krijgt. Om deze quest te voltooien moet je 10 stuks van een bepaald materiaal (bijv. IJsbollen+, Slangen Staarten, Roestige Messen etc.) naar het altaar brengen.


  ### Oogst Zielen

  Wanneer je monsters doodt terwijl het Bloedoffer-effect actief is, heb je een bepaalde kans om hun zielen te oogsten. Met een normaal Bloedoffer kun je tot 20 zielen verzamelen. In de item shop vind je ook een Zeldzaam Bloedoffer waarmee je tot 150 zielen kunt verzamelen en waarmee ook de kans waarmee de zielen vrijkomen stijgt.

  Zodra je het maximale aantal zielen (20 of 150) hebt geoogst worden ze automatisch afgeleverd bij het altaar en zal het Bloedoffer-effect verdwijnen.


  ### Speel Zielen Roulette

  Je kunt deze zielen dan gebruiken om Zielen Roulette mee te spelen. Elke ronde vereist 50 zielen en 250.000 Yang. Naast nog andere items kun je uitkijken naar het volgende:

  * Kracht Lolly

  * Zon Elixer (G)

  * Tijdspiraal (20%)

  * Huisdier Kist

  * Wu Gordel (basis)

  * Hai Gordel (basis)


  Als je minstens 4000 zielen gebruikt hebt kun je gedurende één uur een roulettetafel vrijspelen met speciale beloningen. Naast nog andere items kun je uitkijken naar het volgende:

  * Draken Bot Oorbellen

  * Tijger Bot Oorbel

  * Vlam van de Draak (B)

  * Rode Baby Huashin Kist

  * Ring van Dodelijke Kracht

  * Redux Boekdeel


  Geniet van het evenement!

  Het Metin2 Team

  announcement_metin2_pt_379bd4c3171d92380ac20d41f3e2aca5.jpg
  Skyerne op over de tre riger, bliver vasket med det dybeste rødt. Et kæmpe offeralter viser sig i hver af de tre hovedstæder, og på Kap Drageild. Besøg Alter af Blod og gennemfør de opgaver den giver dig... vidunderlige belønninger venter!


  **Varighed**

  * Starter: den 9. September 2021 ved midnat (CEST)

  * Smedningerne slutter: den 30. September 2021 kl. 23:59

  * Eventet slutter: den 1. Oktober 2021 kl. 23:59


  ## Hvordan det virker:

  Hver spiller med en karakter på level 30 eller højere, kan være med.


  ### Gennemfør Missionen

  Besøg alteret, og gennemfør event missionen for at optjene Blodoffer effekten. Hver dag er der fire forskellige missioner, hvor du vil få en af dem tilfældigt. For at gennemføre missionen, skal du bringe 10 stk. af et særligt materiale til alteret (f.eks. Is Kugler+, Slangehaler, Rustne Klinger osv.)


  ### Høst Sjæle

  Når du dræber monstre mens Blodoffer effekten er aktiv, har du en vis chance for at høste deres sjæle. Med en almindelig Blodoffer, kan du samle op til 20 sjæle. I Item Shoppen, kan du også finde den Sjældne Blodoffer som tillader dig at samle op til 150 sjæle, mens den også øger chancen for at sjælene vil blive smidt.

  Når du har høstet den maksimale antal sjæle (20 eller 150), vil sjælene automatisk blive leveret til alteret og Blodoffer effekten vil forsvinde.


  ### Spil Sjæl Roulette

  Du kan derefter bruge sjælene til at spille Sjæl Roulette. Hver runde kræver 50 sjæle og 250.000 Yang. Du kan blandt andet se frem til følgende genstande:

  * Mægtig Slikkepind

  * Sol Eliksir (S)

  * Tidsspiral (20%)

  * Kæledyrs Kiste

  * Wu Skærf (basis)

  * Hai Skærf (basis)


  Hvis du har brugt mindst 4.000 sjæle, kan du låse op for et roulette bord med specielle belønninger i 1 time. Du kan blandt andet se frem til følgende genstande:

  * Drageknogleørering

  * Tigerknogleørering

  * Dragens Flamme (B)

  * Rød Baby Huashin Kiste

  * Ring af Dødelig Styrke

  * Genoplivelses Bog


  Nyd eventet!

  Dit Metin2 Team

  announcement_metin2_pt_379bd4c3171d92380ac20d41f3e2aca5.jpg
  The skies above the three kingdoms are washed with the deepest crimson red. A giant sacrificial altar appears in each of the three capitals and at Cape Dragon Fire. Visit this Altar of Blood and complete the tasks it presents you… wonderful rewards await!


  **Duration**

  * Starts: 9th September 2021 at midnight (CEST)

  * Drops end: 30th September 2021 at 11:59 PM

  * Event ends: 1st October 2021 at 11:59 PM


  ## How it works:

  Each player with a level 30 or higher character can take part.


  ### Complete the Quest

  Visit the altar and complete the event quest to earn the Blood Sacrifice effect. Each day there are four different quests, one of which you will be given at random. Completing the quest requires you to bring 10 lots of a certain material to the altar (e.g. Ice Marbles+, Snake Tails, Rusty Blades etc.)


  ### Harvest Souls

  When you kill monsters while the Blood Sacrifice effect is active, you’ll have a certain chance to harvest their souls. With a regular Blood Sacrifice you can collect up to 20 souls. In the item shop you’ll also find the Rare Blood Sacrifice which allows you to collect up to 150 souls, while also increasing the chance souls will drop.

  Once you’ve harvested the maximum number of souls (20 or 150), the souls will automatically be delivered to the altar and the Blood Sacrifice effect disappears.


  ### Play Soul Roulette

  You can then use the souls to play Soul Roulette. Each round requires 50 souls and 250,000 Yang. Among others you can look forward to the following items:

  * Power Lolly

  * Sun Elixir (L)

  * Time Spiral (20%)

  * Pet Chest

  * Wu Sash (basic)

  * Hai Sash (basic)


  If you’ve used at least 4,000 souls, you can unlock a roulette table with special rewards for 1 hour. Among others you can look forward to the following items:

  * Dragon Bone Earring

  * Tiger Bone Earring

  * Flame of the Dragon (B)

  * Red Baby Huashin Chest

  * Ring of Deadly Power

  * Redux Tome


  Enjoy the event!

  The Metin2 Team

  Ændringslog til Opdatering 21.3


  FORBEDRINGER

  • Det er nu nemmere at nå frem til den Blå Drage. Spillerne kan nå hen til Dragens Tempel via en instans. Før kunne du kun komme ind i Dragens Tempel som en gruppe. Nu kommer hver gruppe i dens egen instans for at komme hen til Dragens Tempel. Yderligere, skal du nu ødelægge 8 end 4 Metins før du kan angribe Beran-Setaou. Indgang er nu tilladt op til 6x om dagen:

  ◦ Du kan komme ind efter at have givet 5x Forvredede Nøgler til Ånden af en Sura – og derefter få 5 yderligere indgange efter at have leveret 70x Dragens Tempel Indgange til Ånden af en Sura.

  • Spillerne kan tage imod 17 nye daglige missioner på Yohara kontinentet. Skattekisterne kan nu også findes som en del af en mission, og som tilfældigt bytte i Yohara. Kisterne indeholder opgraderings materialer, forsknings materialer som tilhører biologen Chaegirab, og SungMa Eliksirer.

  • Byttet fra tre af de ældre fangehuller er også blevet forbedret:

  ◦ Byttet fra monstre, Metins, Szel og Nemere i Nemeres Vagttårn er blevet justeret.

  ◦ I Djævelens Katakombe, er den 4. level blevet fjernet og byttet der bliver smidt af Charon og Azrael er blevet ændret.

  ◦ Byttet der bliver smidt af Skærsildens Ild Metin, Ignitor og Razador i den Røde Drages Fort er blevet justeret.

  • Himlen bliver ikke længere rød i Blods Ritual eventet.


  FEJLRETTELSER

  • Rettede et problem hvor alle event Metins havde det samme navn, og det var derfor umuligt at skelne imellem dem.

  • Rettede en fejl som fik en fejl besked til at komme frem når man forsøger at genererer Slange Templet.

  • Rettede et problem hvor mængden af den EXP man fik, blev rapporteret forkert.

  • Rettede et grafisk problem på Bokjung kortet, som resulterede i at en af husene blev vist med et mærkeligt teksttur når man så det fra forskellige vinkler.

  • Rettede en fejl som betød at det ikke var muligt at modtage en mission fra en af NPCerne i Pyungmoo området.

  • Rettede et problem hvor spillerne ville blive teleporteret tilbage til det gamle kontinent, hvis de døde på det nye kontinent.

  • Rettede en fejl hvor spillerne ikke ville modtage en notifikation omkring den mængde EXP der blev tabt for at gå over tidsgrænsen.

  • Rettede en fejl med NPC Baek Go, hvor teksten ville overlappe menuen.

  • Rettede et problem som betød at nogen Dragesten ikke blev vist, når man bruger Handelsglasset

  • Rettede et grafisk problem med Ophøjede Drage Rustning på gangere.

  • Rettede et grafisk problem med Slange Vagten.

  • Rettede et grafisk problem med den Skydende Drage shaman færdigheden.

  • Rettede et grafisk problem med Ulvens Klo lycan færdigheden.

  • Rettede et grafisk problem med Helveds Slag sura færdigheden.

  • Rettede et grafisk problem hvor shamaner holdte vifterne forkert.

  • Rettede et problem som betød at spillerne ikke modtog en advarsel når de forsøgte at tage en ny genstand ud af lageret med et fyldt inventar.

  • Rettede et problem med forkerte Azrael genstands beskrivelser.

  • Rettede et grafisk problem med event hjælperens NPC hår.

  • Rettede et grafisk problem hvor våben ikke ville blive vist længere efter man bruger en emoji, og tager en skærf af og på.

  • Rettede et problem hvor det var muligt at fiske i områder som ikke var beregnet til fiskning.

  • Rettede et grafisk problem på det store kort, som betød at NPC markørerne manglede.

  • Rettede grafiske problemer som gælder for forskellige fjender.

  • Rettede et grafisk problem som fik en bue til at se ud som en anden en, når den blev brugt.

  • Rettede en fejl som forhindrede spillere i at være i stand til at lukke UI efter man valgte en Dragestens Skårs mission og trykkede ESC.

  • Rettede et grafisk problem med trapperne i flere huse.

  • Rettede et grafisk problem hvor karakteren nogen gange ville fryse i Bokjung.

  • Rettede et grafisk problem på Sjælekløfts Broen.

  • Rettede grafiske problemer i Joan området.

  Changelog for Update 21.3


  IMPROVEMENTS

  • It’s now easier to reach the Blue Dragon. Players can get to the Dragon’s Temple via an instance. Previously, you could only enter the Dragon’s Temple as a group. Now, each group enters their own instance to get to the Dragon’s Temple. In addition, you now need to destroy 8 rather than 4 Metins before you can attack Beran-Setaou. Entry is now permitted up to 6x per day:

  ◦ You can enter after handing over 5x Twisted Keys to the Ghost of a Sura – and then make 5 further entries after delivering 70x Dragon’s Temple Entries to the Ghost of a Sura.

  • Players can undertake 17 new daily quests on the Yohara continent. Treasure chests can also now be found as part of quests and as random loot in Yohara. The chests contain upgrade materials, research materials belonging to the biologist Chaegirab, and SungMa Potions.

  • The loot from three of the older dungeons has also been improved:

  ◦ The loot from monsters, Metins, Szel and Nemere in Nemere’s Watchtower has been adjusted.

  ◦ In the Devil’s Catacomb, the 4th level has been removed and the loot dropped by Charon and Azrael has been altered.

  ◦ The loot dropped by the Purgatory Fire Metin, Ignitor and Razador in the Red Dragon Fortress has been adjusted.

  • The sky no longer turns red in the Ritual of Blood event.


  BUG FIXES

  • Fixed a problem whereby all event Metins had the same name and were therefore impossible to tell apart.

  • Fixed a bug which caused an error message to appear when attempting to generate the Serpent Temple.

  • Fixed a problem where the amount of EXP acquired was reported incorrectly.

  • Fixed a graphics issue on the Bokjung map which resulted in one of the houses displaying with an odd texture when viewed from various angles.

  • Fixed a bug which meant it wasn’t possible to receive a quest from one of the NPCs in the Pyungmoo area.

  • Fixed an issue where players would be teleported back to the old continent if they died on the new continent.

  • Fixed a bug whereby players would fail to receive a notification about the amount of EXP lost for exceeding a time limit.

  • Fixed a bug with the NPC Baek Go whereby text would overlap the menu.

  • Fixed an issue which meant some Dragon Stones were not displayed when using the Trading Glass

  • Fixed a graphics issue with Exalted Dragon Armour on mounts.

  • Fixed a graphics issue with the Serpent Guardian.

  • Fixed a graphics issue with the Shooting Dragon shaman skill.

  • Fixed a graphics issue with the Wolf’s Claw lycan skill.

  • Fixed a graphics issue with the Hell Strike sura skill.

  • Fixed a graphics issue whereby shamans were holding fans incorrectly.

  • Fixed a problem which meant players didn’t receive an error warning when attempting to take new items out of storage with a full inventory.

  • Fixed a problem with incorrect Azrael item descriptions.

  • Fixed a graphics issue surrounding event-helper NPCs’ hair.

  • Fixed a graphics issue where weapons would no longer display after using an emote and putting on or taking off a sash.

  • Fixed a problem whereby it was possible to fish in areas not intended for fishing.

  • Fixed a graphics issue on the big map which meant NPC markers were missing.

  • Fixed graphics issues concerning various enemies.

  • Fixed a graphics issue which caused one bow to look like a different one when it was being used.

  • Fixed a bug which prevented players from being able to close the UI after selecting a Dragon Stone Shard quest and pressing ESC.

  • Fixed a graphics issue concerning the stairs in multiple houses.

  • Fixed a graphics issue where the character would sometimes freeze in Bokjung.

  • Fixed a graphics issue on the Soul Gorge Bridge.

  • Fixed graphics issues in the Joan area.

  announcement_metin2_de_85a0ded6c967ea0db25adefc6c2729ad.jpg


  Grab some loot in this event – available on all regular servers from 4/9 (midnight) until 8/9 (00:00 CEST): All boss monsters and Metins provide you special loot! Defeat them, and with a little luck, you could pick up the following items:


  • Reinforce Item (b) on 4.9
  • Red Ebony Box 5.9
  • Cor Draconis 6.9
  • Small Orison 7.9

  Yours,

  Metin2 team

  announcement_metin2_de_2c3fd91aea15b91a7e1d4e613be81754.jpg
  For det første: denne opdatering er ikke stor, men den lover at bringe dig nogen forbedringer som du har forslået i langt tid!


  I fortiden, har folk ofte haft vanskeligheder med at nå op til den Blå Drage. Her hos Gameforge, har vi nu fundet ud af en løsning – vi gør det til en instans hvor dette ikke længere vil være et problem. Det har været sådan at du kun kunne komme ind i Dragens Tempel som en gruppe. Nu kommer hver gruppe i dens egen instans for at komme hen til Dragens Tempel – og op til 6x per. dag.


  Du kan se frem til nogen forbedringer til Nemeres Vagttårn, Djævelens Katakombe, og den Røde Drages Fort. Dette vil gøre dine udfald noget værd igen.


  Det nye kontinent Yohara burde også være sjovere – nu kan du spille nye daglige missioner og finde skattekister her, som vil give dig en masse genstande.


  Vi har også lavet noget skadedyrskontrol og eliminerede en masse fejl på vores lange slag liste, så de ikke vil forstyrre dig mere i fremtiden.


  Kunne du tænke dig at læse mere om opdateringen og de forbedringer vi har lavet? Så kom forbi vores forum hvor vi har forberedt en detaljeret ændringslog til dig.  Vi ønsker dig en masse sjov!

  Dit Metin2 Team

  announcement_metin2_de_2c3fd91aea15b91a7e1d4e613be81754.jpg
  First of all: this update isn’t large, but it promises to bring you some improvements you’ve been suggesting for a long time!


  In the past, people have often had trouble reaching the Blue Dragon. Here at Gameforge, we’ve now come up with a solution – we’re making it an instance where this will no longer be a problem. It used to be that you could only enter the Dragon’s Temple as a group. Now each group enters their own instance to get to the Dragon’s Temple – and up to 6x per day.


  You can look forward to some improvements to Nemere’s Watchtower, Devil’s Catacomb and the Red Dragon Fortress. This will make your forays here worth it again.


  The new continent Yohara should also be more fun – now you can play new daily quests and find treasure chests here and there which will give you lots of items.


  We also did some pest control and eliminated a lot of bugs on our long hit list, so they won’t be bothering you any more in future.


  Would you like to learn more about the update and the improvements we’ve made? Then stop by our forum where we’ve prepared a detailed changelog for you.  We wish you lots of fun!

  The Metin2 Team

  announcement_metin2_de_5f6346e3d079dd92a99a67a04f1991be.jpg


  Dear players,


  Welcome to the Flash Auction! The clock is ticking and the price is dropping – strike as soon as the offer hits your desired price. But stocks are limited, so don’t wait too long, or someone else might snatch the last item from under your nose!


  Start: 30.08.2021 18:00 CEST

  End: 30.08.2021 22:10 CEST

  You can get items such as:


  Tiger Bone Earring (20h)

  Monsterhunter Book

  Enchant Pet

  Magic Stone

  Mighty Lolly (7d)


  Happy bidding!

  The Metin2 Team

  announcement_metin2_de_01e32f6f4db02e7f3959563c5dd6767f.jpg


  Det er bonus tid i butikken, den her gang med nogen fantastiske gratis genstande!


  Besøg butikken, køb nogen genstande fra udvalget, og få mest ud af bonus tiden. Mens det er aktivt, kan du blive ved med at låse op for gratis gaver med de Dragemønter du bruger. Hold øje med statuslinjen for at finde ud af, hvad din næste gave bliver. Så snart du har låst op for en gave, kan du indsamle den med et klik.


  Hav det sjovt!

  announcement_metin2_de_01e32f6f4db02e7f3959563c5dd6767f.jpg


  It’s bonus time in the shop, this time with amazing free items!


  Pay a visit to the shop, buy some items from the selection, and make the most of the bonus time. While this is active, you can keep unlocking free gifts for the Dragon Coins you spend. Keep an eye on the progress bar to find out what your next gift will be. As soon as you’ve unlocked a gift, you can collect it with a simple click.


  Have fun!

  Get your tickets and win fantastic prizes in our Summer Tombola!


  Start: 2021-08-11 5:00 h

  End: 2021-08-24 23:59 h


  You can win items such as:

  Dragon Tongs+

  Lucent Powershard Chest

  Aura Fire Rune (500)

  Weapon Skin Voucher+

  and many more!


  Good Luck!

  Yours Metin team

  announcement_metin2_de_e9982a909d5b45052f88a370819bf6ce.jpg


  Spin the Wheel of Cards and, with a little luck, win wonderful items!


  Start: 10.08.2021 00:00 h

  End: 21.08.2021 23:59 h


  Details:

  -1 Level

  -20 DC per Spin


  Highlight:


  Mighty Lolly


  Yours,

  Metin2 team.

  announcement_metin2_de_80c151a270d3464d5401fb9576ccc047.jpg
  Van 10-8-2021 (middernacht CEST) tot 2-9-2021 (23:59 CEST) heb je de kans om onze minigame te spelen die gebaseerd is op het Turkse spelletje Okey. Voordat je kunt beginnen moet je nog wel een kaartenset samenstellen. Vervolgens kun je, met een beetje geluk en enkele slimme zetten, punten verdienen om waardevolle prijzen te verdienen.

  Maar dat is nog niet alles! Omdat we een Tombola doen met fantastische prijzen, wachten er enge shopaanbiedingen en nog veel meer op je.

  Het Okey-spel

  Versla monsters om kaarten te verkrijgen. Wanneer je eenmaal 24 okeykaarten verzameld en opgestapeld hebt, ontvang je automatisch een Okey Kaartenset en kun je beginnen met spelen. Voordat je een spelletje kunt spelen moet je er ook zeker van zijn dat je een set hebt en ook nog eens 30.000 Yang.

  Het doel van het spel is om combinaties te creëren van sets en runs:

  • Een set bestaat uit kaarten van dezelfde waarde (bv. 7, 7, 7). Hoe lager de waarden van een kaart, hoe minder punten je ervoor ontvangt.
  • Een run bestaat uit minstens drie kaarten met opeenvolgende nummers (bv. 6, 7, 8). Hoe lager de waarden van een kaart, hoe minder punten je ervoor ontvangt. Runs van dezelfde kleur leveren je meer punten op dan die van verschillende kleuren.

  Prijzen

  Na het uitspelen van een potje worden de prijzen rechtstreeks in je inventaris afgeleverd. De kisten bevatten nuttige items van hoge kwaliteit voor jouw held – bijvoorbeeld: de Ring van Dodelijke Kracht, Cor Draconis (Mystiek) en nog veel meer!

  Topscore

  Wil jij de boeken in gaan als een winnaar? Probeer dan de topscore te verslaan! Dit geeft je de kans om meer kisten te winnen. Je kunt de topscore bekijken aan de Okey Speltafel. De prijzen voor het behalen van de topscore kunnen vervolgens opgehaald worden na het einde van het evenement:

  • Voor de 1ste plaats ontvang je 10x een Gouden Okey Kist.
  • Voor de 2de plaats ontvang je 5x een Gouden Okey Kist.
  • Voor de 3de plaats ontvang je 3x een Gouden Okey Kist.
  • 4de tot 10de plaats ontvang je 1x een Gouden Okey Kist.

  Spelinstructies

  1. Klik met de linkermuisknop op de stapel kaarten om de eerste vijf kaarten te onthullen.
  2. Verdien punten door drie kaarten te selecteren. (Noot: Linkermuisknop = kaart selecteren, rechtermuisknop = kaart definitief afleggen)
  3. Hoe meer punten je hebt behaald aan het eind van het spel, hoe hoger je prijs zal zijn.

  Opmerking

  1. Je kunt je spel te allen tijden pauzeren door op de "ESC"-toets of de "X"-toets te drukken. Van wereldkaart veranderen of teleporteren beëindigt je huidige spel!
  2. Een afgelegde kaart kan niet hersteld worden, dus kies verstandig!
  3. Een geannuleerd potje wordt niet terugbetaald! Bepaal dus vooraf of de locatie van het spel meteen de juiste is.
  4. De Okey Speltafel verdwijnt zeven dagen nadat het evenement afgelopen is uit het spel. Tot die tijd kun je altijd kijken naar de inhoud van de Okey Kisten. Beloningen die dan nog niet opgehaald zijn zullen verlopen en worden niet teruggestort.

  Shop Aanbiedingen

  Tijdens het Okey Evenement kun je gruwelijke goede Nederwereld en Anderwereld kostuums scoren in de shop. Er zijn ook kleine mummies en twee bovennatuurlijke raven als rijdier beschikbaar als aanvulling.

  Draag kostuums, hoofduitrusting, gebruik je huisdier en ontvang krachtige setbonussen.

  • ERV +150%
  • Magische/fysieke aanval +5%
  • Vaardighedenschade +5%

  Tombola

  Haal je tickets en win fantastische prijzen!

  • Start evenement: 11 augustus 2021 – 5u 's ochtends
  • Einde evenement: 24 augustus 2021 – 23:59u

  Veel speelplezier en succes! Het Metin2 Team

  announcement_metin2_de_80c151a270d3464d5401fb9576ccc047.jpg
  Fra den 10/8/2021 (midnat CEST) til den 2/9/2021 (23:59 CEST) har du chancen til at spille vores minispil, som er baseret på det Tyrkiske spil Okey. Før du kan starte, skal du sammensætte et kort sæt. Derefter, med noget held og smarte træk, kan du optjene point til at modtage værdifulde præmier.

  Men det er ikke alt! Fordi vi har en Tombola med fantastiske præmier, skræmmende butiks tilbud, og en hel masse mere der venter på dig.

  Okey Spillet

  Besejr monstre for at modtage kort. Når du har samlet og lagt 24 okey kort, så vil du automatisk modtage et Okey Kortsæt og kan begynde med at spille. Før du starter et spil, skal du sikre dig at du har et sæt, og også 30,000 Yang.

  Formålet med spillet er at skabe en kombination af sæt og løb:

  • Et sæt består af kort af den samme værdi (f.eks. 7, 7, 7). Jo lavere kort værdierne er, jo færre point får du for det.
  • Et løb består af mindst tre kort med fortløbende tal (f.eks. 6, 7, 8). Jo lavere kort værdierne er, jo færre point får du for det. Løb med samme farve giver dig flere point end dem med flere farver.

  Præmier

  Efter du færdiggør et spil, bliver dine præmier leveret direkte til din inventar. Kisterne indeholder høj-kvalitet og brugbare genstande til din helt – for eksempel: Ring af Dødelig Styrke, Cor Draconis (Mystisk) og mange flere!

  Highscore

  Vil du gerne være kendt som en vinder? Så prøv at slå highscoren! Dette giver dig chancen til at vinde flere kister. Du kan tjekke highscoren på Okey Bordet. Præmierne for at opnå highscoren kan derefter blive indsamlet, efter slutningen af eventet:

  • For 1. pladsen modtager du 10x Gylden Okey Kiste.
  • For 2. pladsen modtager du 5x Gylden Okey Kiste.
  • For 3. pladsen modtager du 3x Gylden Okey Kiste.
   1. til 10. pladsen modtager 1x Gylden Okey Kiste.

  Spil Instruktioner

  1. Venstreklik på kort stakken for at vise de første 5 kort.
  2. Optjen point ved at vælge 3 kort. (Bemærk venligst: Venstreklik = vælg kort, højreklik = afskaf kortet permanent)
  3. Jo flere point du optjener op til slutningen af spillet, jo større bliver din præmie.

  Bemærk

  1. Du kan afbryde dit spil til hver en tid ved at trykke på “ESC” eller “X” knappen. Skift af kortet eller teleportering vil afslutte det nuværende spil!
  2. Et afskaffet kort kan ikke blive gendannet, så tænk grundigt før dit valg!
  3. Et annulleret spil vil ikke blive refunderet! Beslut om placeringen for spillet er den rigtige på forhånd.
  4. Okey Bordet vil forsvinde fra spillet 7 dage efter slutningen af eventet. Indtil da, kan du kigge på indholdet af Okey Kisterne. Belønninger som ikke bliver samlet op vil udløbe, og vil ikke blive refunderet.

  Butiks Tilbud

  Under Okey Eventet, kan du få uhyggeligt gode Dødsrige og Åndeverdens kostumer i butikken. Små mumier og to overnaturlige ravn gangere er også tilgængelige sammen med dem.

  Bær kostumer, hovedbeklædning og udstyr dit kæledyr, og modtag kraftfulde sæt bonusser.

  • EXP +150%
  • Magisk/nærkamps angreb +5%
  • Færdigheds skade +5%

  Tombola

  Få dine billetter og vind flere fantastiske præmier!

  • Eventet starter: den 11. August 2021 – kl. 5:00
  • Eventet slutter: den 24. August 2021 – kl. 23:59

  Hav det sjovt, og held og lykke! Dit Metin2 Team

  announcement_metin2_de_80c151a270d3464d5401fb9576ccc047.jpg
  From 10/8/2021 (midnight CEST) to 2/9/2021 (11:59 PM CEST) you have the chance to play our minigame based off the Turkish game Okey. Before you can start, you have to put together a card set. Then, with some luck and smart moves, you can earn points to receive valuable prizes.

  But that’s not all! Because we have a Tombola with fantastic prizes, scary shop offers and a whole lot more waiting for you.

  The Okey Game

  Defeat monsters to receive cards. Once you’ve collected and stacked 24 okey cards, you automatically receive an Okey Card Set and can start playing. Before you start a game, make sure you have a set and also 30,000 Yang.

  The aim of the game is to create a combination of sets and runs:

  • A set consists of cards of the same value (e.g. 7, 7, 7). The lower the cards’ values, the fewer points you receive for it.
  • A run consists of at least three cards with consecutive numbers (e.g. 6, 7, 8). The lower the cards’ values, the fewer points you receive for it. Runs of the same colour earn you more points than runs of several colours.

  Prizes

  After finishing a game, your prizes are delivered directly to your inventory. The chests contain high-quality and useful items for your hero – for example: the Ring of Deadly Power, Cor Draconis (Mystical) and many more!

  Highscore

  You want to be known as a winner? Then try to beat the highscore! This gives you the chance to win more chests. You can check the highscore at the Okey Table. The prizes for achieving the highscore can then be collected after the end of the event:

  • For 1st place you receive 10x Golden Okey Chest.
  • For 2nd place you receive 5x Golden Okey Chest.
  • For 3rd place you receive 3x Golden Okey Chest.
  • 4th to 10th place receive 1x Golden Okey Chest.

  Game Instructions

  1. Left-click on the stack of cards to uncover the first 5 cards.
  2. Earn points by selecting 3 cards. (Please note: Left-click = select card, right-click = permanently discard card)
  3. The more points you have earned by the end of the game, the bigger your prize.

  Note

  1. You can interrupt your game at any time by pressing the “ESC” or “X” key. Changing maps or teleporting will end the current game!
  2. A discarded card cannot be restored, so decide wisely!
  3. A cancelled game will not be refunded! Decide whether the location of the game is right in advance.
  4. The Okey Table will disappear from the game 7 days after the end of the event. Until then you can have a look at the contents of the Okey Chests. Rewards that are not picked up will expire and will not be refunded.

  Shop Offers

  During the Okey Event you can get ghoulishly great Netherworld and Otherworld costumes in the shop. Little mummies and two supernatural raven mounts are also available to complement them.

  Wear costumes, headgear and equip your pet and receive powerful set bonuses.

  • EXP +150%
  • Magic/melee attack +5%
  • Skill damage +5%

  Tombola

  Get your tickets and win more fantastic prizes!

  • Event starts: 11th August 2021 – 5:00 AM
  • Event ends: 24th August 2021 – 11:59 PM

  Have fun and good luck! The Metin2 Team