Posts by CryoBunny

  announcement_metin2_pt_e2dd8508188497b1fbb790981d70ec43.jpg


  Dear players,


  Welcome to the Flash Auction! The clock is ticking and the price is dropping – strike as soon as the offer hits your desired price. But stocks are limited, so don’t wait too long, or someone else might snatch the last item from under your nose!


  Start: 26.09.2022 18:00h

  End: 26.09.2022 22:30 h  Highlights:


  Ordinary Aura Outfit

  Seal of the Gods

  Ring of Will Power

  Mighty Lolly

  Dragon Tongs+


  Happy bidding!

  The Metin2 Team

  announcement_metin2_pt_cd14d59c05364bef885490c8e42b0a20.jpg


  Spin the Equinox Wheel and, with a little luck, win amazing prizes!  Start: 15.09.2022 00:00 h

  End: 24.09.2022 23:59 h


  Details:


  1 Layer: 16 DC

  2 Layer: 65 DC  Highlights:


  Ring of Will Power

  Mighty Lolly

  Blood-red Kitsune

  Red Baby Huashin


  Yours,

  The Metin2 Team

  announcement_metin2_pt_f5c743f917b10bd506a97ec4317eeac3.jpg  Evenement: Ritueel van Bloed

  De wolken boven de drie koninkrijken worden gewassen in de donkerste karmijnrode tinten. Een reusachtig offeraltaar verschijnt in elk van de drie hoofdsteden en bij Cape Drakenvuur. Bezoek dit Altaar van Bloed en voltooi de taken die het je oplegt... prachtige beloningen wachten op je!

  Ritueel van Bloed

  • Start: 15 september 2022 om middernacht (CEST)
  • Einde drops: 4 oktober 2022 om 23:59u (CEST)
  • Einde evenement: 5 oktober 2022 om 23:59u (CEST)

  Hoe werkt het:

  Oogst zielen, bied ze aan als offer bij het altaar en voltooi het Ritueel van Bloed. Wanneer je genoeg zielen verzameld hebt kun je jouw geluk beproeven met Zielen Roulette en geweldige items bemachtigen! Elke speler met een karakter van level 30 of hoger kan deelnemen.

  Voltooi de Quest

  Bezoek het Altaar van Bloed en voltooi de evenement-quest om het Bloedoffer-effect te verdienen. Elke dag zijn er vier verschillende quests waarvan je er ééntje willekeurig toegewezen krijgt. Om deze quest te voltooien moet je 10 stuks van een bepaald materiaal (bijv. IJsbollen+, Slangen Staarten, Roestige Messen etc.) naar het altaar brengen.

  Oogst Zielen

  Wanneer je monsters doodt terwijl het Bloedoffer-effect actief is, heb je een bepaalde kans om de zielen van de monsters te oogsten. Met een normaal Bloedoffer kun je tot 20 zielen verzamelen. In de item shop vind je ook een Zeldzaam Bloedoffer waarmee je tot 150 zielen kunt verzamelen en waarmee ook de kans waarmee de zielen vrijkomen stijgt. Zodra je het maximale aantal zielen (20 of 150) hebt geoogst worden ze automatisch afgeleverd bij het altaar en zal het Bloedoffer-effect verdwijnen.

  Speel Zielen Roulette

  Je kunt deze zielen dan gebruiken om Zielen Roulette mee te spelen. Elke ronde vereist 50 zielen en 250.000 Yang. Naast nog andere items kun je uitkijken naar het volgende:

  • Kracht Lolly
  • Klein Orison
  • Tijdspiraal (20%)
  • Aura Vuurrune (50)
  • Wu Gordel (basis)
  • Hai Gordel (basis)

  Als je minstens 4000 zielen gebruikt hebt kun je gedurende één uur een roulettetafel vrijspelen met speciale beloningen. Naast nog andere items kun je uitkijken naar het volgende (bovenop de items van de gewone Zielen Roulette):

  • Draken Bot Oorbellen
  • Tijger Bot Oorbel
  • Vlam van de Draak (B)
  • Rode Baby Huashin
  • Aura Vuurrune (100)
  • Aura Vuurrune (250)

  Geniet van het evenement! Het Metin2 Team

  announcement_metin2_pt_f5c743f917b10bd506a97ec4317eeac3.jpg  Event: Blods Ritualet

  Skyerne op over de tre riger, bliver vasket med det dybeste rødt. Et kæmpe offeralter viser sig i hver af de tre hovedstæder, og på Kap Drageild. Besøg Alter af Blod og gennemfør de opgaver den giver dig... vidunderlige belønninger venter!

  Blods Ritualet

  • Starter: den 15. September 2022 ved midnat (CEST)
  • Smedningerne slutter: den 4. Oktober 2022 kl. 23:59 (CEST)
  • Eventet slutter: den 5. Oktober 2022 kl. 23:59 (CEST)

  Hvordan det virker:

  Høst sjæle, ofre dem som et offer på alteret, og gennemfør Blods Ritualet. Når du har samlet nok sjæle, kan du prøve lykken i Sjæl Roulette og få fantastiske genstande! Hver spiller med en karakter på level 30 eller højere, kan være med.

  Gennemfør Missionen

  Besøg Alter af Blod, og gennemfør event missionen for at optjene Blodoffer effekten. Hver dag er der fire forskellige missioner, hvor du vil få en af dem tilfældigt. For at gennemføre missionen, skal du bringe 10 stk. af et særligt materiale til alteret (f.eks. Is Kugler+, Slangehaler, Rustne Klinger osv.)

  Høst Sjæle

  Når du dræber monstre mens Blodoffer effekten er aktiv, har du en vis chance for at høste monstrenes sjæle. Med en almindelig Blodoffer, kan du samle op til 20 sjæle. I Item Shoppen, kan du også finde den Sjældne Blodoffer som tillader dig at samle op til 150 sjæle, mens den også øger chancen for at sjælene vil blive smidt. Når du har høstet den maksimale antal sjæle (20 eller 150), vil sjælene automatisk blive leveret til alteret og Blodoffer effekten vil forsvinde.

  Spil Sjæl Roulette

  Du kan derefter bruge sjælene til at spille Sjæl Roulette. Hver runde kræver 50 sjæle og 250.000 Yang. Du kan blandt andet se frem til følgende genstande:

  • Mægtig Slikkepind
  • Lille Orison
  • Tidsspiral (20%)
  • Aura Ild Rune (50)
  • Wu Skærf (basis)
  • Hai Skærf (basis)

  Hvis du har brugt mindst 4.000 sjæle, kan du låse op for et roulette bord med specielle belønninger i 1 time. Du kan blandt andet se frem til følgende genstande (ud over dem fra den almindelige Sjæl Roulette):

  • Drageknogleørering
  • Tigerknogleørering
  • Dragens Flamme (B)
  • Rød Baby Huashin
  • Aura Ild Rune (100)
  • Aura Ild Rune (250)

  Nyd eventet! Dit Metin2 Team

  announcement_metin2_pt_f5c743f917b10bd506a97ec4317eeac3.jpg  Event: Ritual of Blood

  The skies above the three kingdoms are washed with the deepest crimson red. A giant sacrificial altar appears in each of the three capitals and at Cape Dragon Fire. Visit this Altar of Blood and complete the tasks it presents you… wonderful rewards await!

  Ritual of Blood

  • Starts: 15th September 2022 at midnight (CEST)
  • Drops end: 4th October 2022 at 11:59 PM (CEST)
  • Event ends: 5th October 2022 at 11:59 PM (CEST)

  How it works:

  Harvest souls, offer them in sacrifice at the altar, and complete the Ritual of Blood. Once you gather enough souls, you can try your luck at Soul Roulette and pick up amazing items! Each player with a level 30 or higher character can take part.

  Complete the Quest

  Visit the Altar of Blood and complete the event quest to earn the Blood Sacrifice effect. Each day there are four different quests, one of which you will be given at random. Completing the quest requires you to bring 10 lots of a certain material to the altar (e.g. Ice Marbles+, Snake Tails, Rusty Blades etc.)

  Harvest Souls

  When you kill monsters while the Blood Sacrifice effect is active, you’ll have a certain chance to harvest the monsters’ souls. With a regular Blood Sacrifice you can collect up to 20 souls. In the item shop you’ll also find the Rare Blood Sacrifice which allows you to collect up to 150 souls, while also increasing the chance souls will drop. Once you’ve harvested the maximum number of souls (20 or 150), the souls will automatically be delivered to the altar and the Blood Sacrifice effect disappears.

  Play Soul Roulette

  You can then use the souls to play Soul Roulette. Each round requires 50 souls and 250,000 Yang. Among others you can look forward to the following items:

  • Power Lolly
  • Small Orison
  • Time Spiral (20%)
  • Aura Fire Rune (50)
  • Wu Sash (basic)
  • Hai Sash (basic)

  If you’ve used at least 4,000 souls, you can unlock a roulette table with special rewards for 1 hour. Amongst other things you can look forward to the following items (in addition to those from the regular Soul Roulette):

  • Dragon Bone Earring
  • Tiger Bone Earring
  • Flame of the Dragon (B)
  • Red Baby Huashin
  • Aura Fire Rune (100)
  • Aura Fire Rune (250)

  Enjoy the event!


  The Metin2 Team

  announcement_metin2_de_65b9c3b3902e1abab1f8f75b5b1dff02.jpg


  Dear players,


  Welcome to the Flash Auction! The clock is ticking and the price is dropping – strike as soon as the offer hits your desired price. But stocks are limited, so don’t wait too long, or someone else might snatch the last item from under your nose!


  13.09. 18:00 - 22:30 CEST


  Highlights:


  Exedyar's Egg

  Dragon Tongs+

  Monster Hunter Book

  Seal of the Gods


  Happy bidding!

  The Metin2 Team

  Dear Players,


  Unfortunately, we are still facing some technical issues with the Soul Event that are preventing us from activating it again.


  However, we do understand that the Soul Event being deactivated for soul long has a negative impact on the affected servers. Therefore, it was decided that the Mob HP will be temporarily reduced by 25% on all servers with permanent Soul Event, including the new Ruby servers.


  The changes will be made during the maintenance on the 14th of September.


  Please note that this is just a temporary work around and that Mob HP will be restored to normal after the Soul Event is working again.


  Thank you for your patience!

  Yours,

  Metin2 team

  announcement_metin2_de_db949461ae68dba681a5ec2ff09f50af.jpg  Reis naar de Anderwereld

  Ga sinistere kerkers binnen op de Reis naar de Anderwereld om Asmodeus te verslaan en verdien fantastische beloningen voor jouw dapperheid.

  Reis naar de Anderwereld

  Daal af naar de Anderwereld en onderga vier duivelse beproevingen: trotseer de vier afgezanten van de Anderwereld en verdien het recht op de ultieme confrontatie tegen de Heer van de Verdoemenis. Gaandeweg kun je waardevolle materialen verdienen om het nieuwe Verdoemenis Schild of de Fenix van Verlossing mee te creëren!

  Het Reis naar de Anderwereld-evenement is beschikbaar voor alle spelers vanaf level 90. Het vindt plaats in twee fasen:

  Fase 1

  Start: 8 september 2022 om middernacht (CEST) Einde: 10 september 2022 om 23u (CEST)

  In de eerste fase van het evenement, waarin de grenzen naar de Anderwereld verzwakken, kun je spelen voor items die je nodig hebt in de tweede fase. Dit kan door het verslaan van monsters en het verzamelen van Vlammen des Doods. Deze kunnen op hun beurt ingewisseld worden voor Asmodeus Sleutels, Zwarte Brieven, Levenswater en Dode Zielen. Aan het einde van deze fase komt het Anderwereld Portaal beschikbaar en kun je hierdoorheen afreizen naar de andere zijde.

  Fase 2

  Start: 11 september 2022 om middernacht (CEST) Einde: 14 september 2022 om 23:59u (CEST)

  In de tweede fase moet je door de Anderwereld heen vechten. Hier zul je een beroep moeten doen op de items die je verzameld hebt in de eerste fase. Confronteer de vier afgezanten om het recht om Asmodeus te kunnen trotseren. In deze gevechten heb je al een kans om een aantal grootse beloningen buit te maken. Als je succesvol bent en de machtige Asmodeus weet te verslaan, kun je de goddelijke kamer van Verlossing binnengaan waar nog meer prijzen op je wachten.

  Ga de Kerker binnen

  • De Anderwereld is een helse plaats die je moet zien te doorkruisen voordat je Asmodeus, de Koning van de Anderwereld, te lijf kunt gaan. Je kunt de Anderwereld bereiken door door het portaal te reizen op Cape Drakenvuur. Door het portaal reizen vereist drie Zwarte Brieven. De Anderwereld bestaat uit vier kamers. In elke kamer moet je vervolgens de respectievelijke afgezant bevechten tot de dood.

  • Verdoemenis is een plek des oordeels – hier ontmoet je jouw eindtegenstander, Asmodeus. Gebruik Dode Zielen om Asmodeus te verzwakken. Je kunt ook een stevig voordeel verkrijgen in het gevecht tegen hem door de Verdoemenis-set te dragen. De Anderwereld Talisman biedt ook bijval tegen Asmodeus' duistere kunsten. Als heerser van de Anderwereld kan Asmodeus hier eigenlijk nooit echt definitief verslagen worden; hij zal inderdaad snel nadat je hem verslagen hebt weer opstaan, waardoor je hem opnieuw kunt bevechten. Hoe vaker je hem weet te verslaan, hoe hoger je beloning zal zijn.

  Evenement Items
  • De Zwarte Brief staat het je toe om de Anderwereld te betreden. Dit kan verkregen worden voor één Vlam des Doods (80% kans).
  • Levenswater kan gebruikt worden om je opnieuw tot leven te wekken in de Anderwereld. Dit kan verkregen worden voor vijf Vlammen des Doods (80% kans).
  • Dode Zielen kunnen gebruikt worden om Asmodeus' maximum LP te verlagen. Deze kunnen verkregen worden voor 10 Vlammen des Doods (80% kans).
  • De Asmodeus Sleutel staat het je toe om Verdoemenis direct binnen te treden en Asmodeus te trotseren. Je kunt het gebruiken om de vier beproevingen over te slaan zonder hun afgezanten te hoeven verslaan.

  announcement_metin2_de_db949461ae68dba681a5ec2ff09f50af.jpg  Rejsen til Åndeverdenen

  Træd ind i de uhyggelige fangehuller på Rejsen til Åndeverdenen for at besejre Asmodeus, og optjen fantastiske belønninger for din tapperhed.

  Rejsen til Åndeverdenen

  Drag ned til Åndeverdenen, og klar fire djævelske prøver: stå over for de fire udsendte i Åndeverdenen, og optjen din ret til den ultimative konfrontation imod Fordømmelsens Herre. Hen ad vejen, kan du optjene dyrebare materialer til at skabe den nye Fordømmelses Skjold eller Befrielsens Føniks!

  Rejsen til Åndeverdenen eventet er tilgængelig for alle spillere fra level 90. Det foregår i to faser:

  Fase 1

  Starter: den 8. September 2022 ved midnat (CEST) Slutter: den 10. September 2022 kl. 23 (CEST)

  I eventets første fase, hvor grænserne til Åndeverdenen er svækkede, kan du spille for genstandende som du skal bruge i den anden fase, ved at besejre monstre og samle Døds Flammer. Disse kan blive byttet om til Asmodeus Nøgler, Sorte Breve, Livs Vandet og Døde Sjæle. I slutningen af denne fase, bliver Åndeverdens Portalen tilgængelig, og du kan rejse igennem til den anden side.

  Fase 2

  Starter: den 11. September 2022 ved midnat (CEST) Slutter: den 14. September 2022 kl. 23:59 (CEST)

  I den anden fase, skal du kæmpe dig igennem Åndeverdenen. Her bliver du nød til at kalde på de genstande, som du har samlet i den første fase. Konfronter de fire udsendte for at få retten til at stå ansigt til ansigt med Asmodeus. I disse kampe, vil du allerede have chancen til at plyndre nogen gode belønninger. Hvis du er succesfuld og formår at besejre den mægtige Asmodeus, kan du komme ind til det guddommelige Frelsens rum, hvor dine belønninger venter dig.

  Træd ind i Fangehullet
  • Åndeverdenen er et helvedes sted, som du skal krydse før du står over for Asmodeus, Kongen af Åndeverdenen. Du kan nå hen til Åndeverdenen ved at rejse igennem portalen på Kap Drageild. Det kræver 3 Sorte Breve at komme igennem portalen. Åndeverdenen består af fire rum. I hvert rum, skal du derefter stå over for dens udsendte i kamp.

  • Fordømmelsen er dommens sted – her vil du stå over for din endelige modstander, Asmodeus. Brug Døde Sjæle til at svække Asmodeus. Du kan også få en væsentlig fordel i kampen imod ham ved at bære Fordømmelses sættet. Åndeverdens Talisman giver dig også hjælp imod Asmodeus mørke kræfter. Som herskeren af Åndeverdenen, kan Asmodeus aldrig rigtig blive besejret der; han vil vende tilbage fra de døde så snart du har besejret ham, og tillade dig at stå over for ham igen. Jo oftere du formår at besejre ham, jo bedre er din belønning.

  Event Genstande
  • Det Sorte Brev giver dig muligheden for at komme ind i Åndeverdenen. Man kan få den for 1 Døds Flamme (80% chance).
  • Livs Vandet kan bruges til at genoplive dig i Åndeverdenen. Man kan få den for 5 Døds Flammer (80% chance).
  • Døde Sjæle kan bruges til at reducere Asmodeus maksimale HP. Man kan få dem for 10 Døds Flammer (80% chance).
  • Asmodeus Nøgle tillader dig at komme ind til Fordømmelsen direkte og stå over for Asmodeus. Du kan bruge den til at springe de fire prøver over uden at skulle besejre deres udsendte.

  announcement_metin2_de_db949461ae68dba681a5ec2ff09f50af.jpg  Journey to the Otherworld

  Enter sinister dungeons on the Journey to the Otherworld to defeat Asmodeus, and earn fantastic rewards for your bravery.

  Journey to the Otherworld

  Descend into the Otherworld and brave four devilish trials: face off against the four emissaries of the Otherworld and earn your right to the ultimate confrontation against the Lord of Damnation. Along the way you can earn precious materials for crafting the new Damnation Shield or the Phoenix of Redemption!

  The Journey to the Otherworld event is available to all players from level 90. It takes part in two phases:

  Phase 1

  Starts: 8th September 2022 at midnight (CEST) Ends: 10th September 2022 at 11 PM (CEST)

  In the first phase of the event, where the boundaries to the Otherworld are weakening, you can play for items which you will require in the second phase by defeating monsters and gathering Death Flames. These can be exchanged for Asmodeus Keys, Black Letters, Water of Life and Dead Souls. At the end of this phase, the Otherworld Portal becomes available and you can journey through to the other side.

  Phase 2

  Starts: 11th September 2022 at midnight (CEST) Ends: 14th September 2022 at 11:59 PM (CEST)

  In the second phase, you must battle through the Otherworld. Here you will need to call upon the items which you gathered in the first phase. Confront four emissaries for the right to face Asmodeus. In these fights you will already have the chance to loot some great rewards. If you are successful and manage to defeat the mighty Asmodeus, you can enter the divine room of Salvation, where your rewards await you.

  Enter the Dungeon
  • The Otherworld is a hellish place which you must cross before facing Asmodeus, King of the Otherworld. You can reach the Otherworld by travelling through the portal at Cape Dragon Fire. Passing through the portal requires 3 Black Letters. The Otherworld consists of four rooms. In each room you must then face off against its emissary in combat.

  • Damnation is the place of judgement – here you will face your final opponent, Asmodeus. Use Dead Souls to weaken Asmodeus. You can also gain a significant advantage in combat against him by wearing the Damnation set. The Otherworld Talisman also provides succour against Asmodeus’ dark arts. As ruler of the Otherworld, Asmodeus cannot ever truly be defeated there; indeed he will return from the dead soon after you have defeated him, allowing you to face him again. The more often you manage to defeat him, the greater your reward.

  Event Items
  • The Black Letter allows you to enter the Otherworld. It can be obtained for 1 Death Flame (80% chance).
  • Water of Life can be used to revive you in the Otherworld. It can be obtained for 5 Death Flames (80% chance).
  • Dead Souls can be used to reduce Asmodeus’ maximum HP. They can be obtained for 10 Death Flames (80% chance).
  • The Asmodeus Key allows you to enter Damnation directly and face Asmodeus. You can use it to skip the four trials without having to defeat their emissaries.

  Dear players,


  Starting in Septеmber, we will adjust the weekly events on the old servers without a separate event schedule.


  The new schedule for the weekly events is as follows:


  Day Item Time
  Monday Concentrated Reading 16:00 - 20:00
  Tuesday Fine Cloth 13:00 - 17:00
  Wednesday Cor Draconis 15:00 - 19:00
  Thursday Small Orison 20:00 - 00:00
  Friday Cor Draconis 18:00 - 22:00

  The drop rates of the drops will also be slightly increased compared to before.


  In addition, the following events will take place every other weekend, always in rotation:


  Rotation 1
  Day 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00
  Saturday Enchant Item b Purple Ebony Box
  Sunday Teleportation Ring Fishing Puzzle
  Rotation 2
  Saturday Exorcism Scroll Reinforce Item B
  Sunday Flame of a Dragon B Moonlight chests


  Yours, Metin2 Team

  announcement_metin2_de_165f14657e334073ef075aaa1f9ec167.jpg


  Dear players,


  Welcome to the Flash Auction! The clock is ticking and the price is dropping – strike as soon as the offer hits your desired price. But stocks are limited, so don’t wait too long, or someone else might snatch the last item from under your nose!


  Start: 28.08.2022 10:00 CEST

  End: 28.08.2022 22:30 CEST  Highlights:


  Bruce (15d)

  Looting Ticket (7d)

  Ritual Stone

  Hero's Medal (30d)

  Dragon Tongs+  Happy bidding!

  The Metin2 Team

  Note: we would like to inform you that the amount of Ice Cream Scoops to trade in for the mount has changed this year. The new values are:


  Before After
  Black Horse Summoning medal 7d 100 150
  Black Horse Summoning medal 15d 200 350
  Black Horse Summoning medal 30d 300 550
  Black Horse Summoning medal 60d 500 950


  This information can already be found when talking to the Summer NPC, however, we want to make sure that players do not realize on the last day that they don't have enough Sccops to exchange for the 60D mount.

  announcement_metin2_de_a64a88f7c50583536cddbecb5ad9e32b.jpg  Reguliere RUBY Serverlancering!

  De Early Access-fase voor onze exclusieve RUBY server is afgerond – nu begint de reguliere lancering van de RUBY servers. Alle spelers die het toegangspakket in de shop of tijdens de pre-evenementen hebben bemachtigd kunnen nu gebruik maken van alle voordelen op deze servers!

  Nog geen toegang? Wil jij deze unieke kans en gelegenheid absoluut niet mislopen? Maak je geen zorgen, het is zeker nog niet te laat: in de shop vind je paketten 'RUBY Servertoegang' en 'RUBY Premiumtoegang' – zorg er nu nog voor dat je één van deze twee krijgt zodat je niets misloopt.

  De RUBY Servers

  Speel nu en hark een hele berg aan fantastische beloningen binnen:

  • Start: 26 augustus 2022 om 10u (CEST)

  Dit zijn onze RUBY servers:

  • West-Europa: [RUBY] Chimera
  • Oost-Europa: [RUBY] Kirin
  • Turkije: [RUBY] Charon

  Wat de Servers Bieden

  Kom naar de RUBY servers en geniet van heel veel voordelen:

  • Ga speciale uitdagingen aan en krijg grootse beloningen die alleen deze servers je bieden.
  • Geniet van het permanente Flower Power Evenement.
  • Maak nog veel meer Magisch Kopererts en Drakensteen Scherven buit dan op gewone servers.
  • Zorg dat je tussen de eerste spelers zit om nog meer beloningen te verdienen tijdens het 'Eerste op de Server'-evenement, dat hier doorgaat:
  • Alleen de eerste spelers die bepaalde dingen bereiken worden beloond.
  • De volledige lijst met missies en beloningen kan in de game gevonden worden. Tussen de beloningen zitten hoogtepunten als de Gewone Aura Outfit, Bruce's Altaar, het Zegel van de Goden en nog veel meer.
  • Krijg buitengewone boosts – waaronder:
  • De start van een nieuw seizoen van het Wereldbaas Evenement
  • Massieve schade met het Zielen Evenement.
  • 50% Yang drop-percentage
  • 50% item drop-percentage voor een beperkte tijd – daarna permanent 25%.
  • Monster Mep Evenement en item drops tijdens de eerste vier weken
  • Uriel’s ERV-evenement met snel levelen vanaf level 41 tot 120

  Kijk uit naar een dagelijkse roulatie van evenementen en item-drops:

  Dag middernacht – 11:59 12:00 – 15:59 16:00 – 17:59 20:00 – 23:59
  Maandag 1x Geconcentreerd Lezen 1x Groene Draken Boon 1x Zegenings Geschrift 1x Nugget (groen, 8u)
  Dinsdag 1x Zon Elixer (M) 1x Cor Draconis (Ruw) 1x Klein Orison 1x Betover Voorwerp (b)
  Woensdag Vis Puzzel 1x Gezegende Bol 1x Concentrated Reading Superstenen
  Donderdag 1x Maan Elixer (M) 1x Klein Orison 1x Cor Draconis (Ruw) 1x Betover Voorwerp (b)
  Vrijdag 1x Groene Draken Boon 1x Betover Voorwerp (b) Superstenen 1x Cor Draconis (Ruw)
  Zaterdag 1x Zegenings Geschrift Vis Puzzel 1x Robin (1 Dag) Maanlicht Schatkist Drop
  Zondag 1x Exorcisme Geschrift 1x Betover Voorwerp (b) 1x Exorcisme Geschrift 1x Ziel Perkament

  Wekelijkse Uitdagingen

  Ben jij er klaar voor om elke week een grote hoeveelheid itmes te verdienen? Onze vijf wekelijkse uitdagingen veranderen elke week en zullen je belonen met handige items – check het in-game om te zien welke uitdagingen je deze week weer te wachten staan! Je ontvangt je beloningen als je voortgang gecheckt wordt om middernacht (CEST).

  Plaatsing in de Maandelijkse Ranglijsten

  Metin2-helden die eindigen tussen de top 10 spelers in hun koninkrijk ontvangen ook ranglijstbeloningen: je verdient punten voor het voltooien van uitdagingen welke weer opgeteld worden in onze maandelijkse ranglijst. Je ontvangt ook punten voor de individuele doelen van elke uitdaging. Bijvoorbeeld: als je 20 vijanden moet verslaan ontvang je punten voor elke vijand, die worden ook opgeteld bij je score op de ranglijst.

  De ranglijst worden na vier weken gerest (28 dagen). Je ontvangt je beloningen aan het einde van deze periode. Je vindt een link naar de ranglijsten in de Gameforge Client om te checken welke rang je behaald hebt.

  Beloningen

  Heb je hard gewerkt voor jouw beloningen en een plaats verdiend in de maandelijkse ranglijsten? Dan kun je uitkijken naar de volgende prijzen die toegestuurd worden naar je item depot:

  Rang Beloning
  1ste 1x Grote Rode Farao Set (15 Dagen) / 1x Nazar Amulet (15 Dagen) / 1x Zegel van de Goden / 2x Vlam van de Draak / 15x Welp Kist
  2de 1x Kleine Rode Farao Set (7 Dagen) / 1x Nazar Amulet (7 Dagen) / 1x Rituelensteen / 2x Vlam van de Draak / 10x Welp Kist
  3de 1x Kleine Rode Farao Set (7 Dagen) / 1x Nazar Amulet (7 Dagen) / 1x Rituelensteen / 1x Vlam van de Draak / 10x Welp Kist
  4de tot 10de 1x Nazar Amulet (7 Dagen / 10x Welp Kist

  Opmerkingen en Meer Details

  • Alleen RUBY servers doen mee aan de uitdagingen en de evenementen die hierboven genoemd zijn.
  • Meer informatie over de RUBY servers kun je vinden in onze FAQ.

  announcement_metin2_de_a64a88f7c50583536cddbecb5ad9e32b.jpg  Regelmæssig RUBY Server Lancering!

  Tidlig Adgangs fasen af vores eksklusive RUBY server er fuldendt – nu begynder den regelmæssige lancering af RUBY serverne. Alle spillere der har fået fat på adgangs pakken i butikken eller i præ-events, kan nu drage fordel af fordelene på disse servere!

  Har du ikke adgang endnu? Vil du ikke gå glip af muligheden? Bare rolig, det er ikke for sent: i butikken, vil du finde ‘RUBY Server Adgang’ og ‘RUBY Premium Adgang’ pakker – få en af disse nu, for at sikre dig at du ikke går glip af det.

  RUBY Serverne

  Spil nu og høst tonsvis af fantastiske belønninger:

  • Starter: den 26. August 2022 kl. 10 (CEST)

  Disse er vores RUBY servere:

  • Vest Europa: [RUBY] Chimera
  • Øst Europa: [RUBY] Kirin
  • Tyrkiet: [RUBY] Charon

  Hvad Serverne Tilbyder

  Kom til RUBY serverne og nyd en masse fordele:

  • Tag imod specielle udfordringer og få gode belønninger, som kun disse eksklusive servere tilbyder.
  • Nyd den permanente Blomster Krafts Event.
  • Plyndre en del mere Magisk Kobbermalm og Dragestens Skår, end på de regelmæssige servere.
  • Vær blandt de første spillere til at optjene endnu flere belønninger i ‘Førstegangs Server’ eventet, som fortsætter her:
  • Kun de første spillere der opnår nogen bestemte ting, vil blive belønnet.
  • Den fulde liste over missioner og belønninger kan findes i spillet. Belønningerne inkluderer sådan nogen højdepunkter som den Almindelige Aura Outfit, Bruces Helligdom, Gudernes Segl og meget mere.
  • Få sindssyge boosts – inklusivt:
  • Starten af en ny sæson af Verdens Boss Eventet
  • Massiv skade med Sjæle Eventet
  • 50% Yang smednings sats
  • 50% genstands smednings sats i en begrænset periode – derefter permanent 25%
  • Monster Bash Event og genstands smedninger i de første 4 uger
  • Uriels EXP Event med hurtig levelling fra level 41 til 120

  Se frem til en daglig rotation af events og genstands smedninger:

  Dag midnat – kl. 11:59 kl. 12 – kl. 15:59 kl. 16 – kl. 19:59 kl. 20 – kl. 23:59
  Mandag 1x Koncentreret Læsning 1x Grøn Drage Bønne 1x Velsignelses Dokument 1x Nugget (grøn, 8t)
  Tirsdag 1x Sol Eliksir (M) 1x Cor Draconis (Usleben) 1x Lille Orison 1x Fortryl Genstand (b)
  Onsdag Fiske Puslespil 1x Velsignelseskugle 1x Koncentreret Læsning Supersten
  Torsdag 1x Måne Eliksir (M) 1x Lille Orison 1x Cor Draconis (Usleben) 1x Fortryl Genstand (b)
  Fredag 1x Grøn Drage Bønne 1x Fortryl Genstand (b) Supersten 1x Cor Draconis (Usleben)
  Lørdag 1x Velsignelses Dokument Fiske Puslespil 1x Robin (1 Dag) Månelys Skattekiste Smedning
  Søndag 1x Eksorcisme Dokument 1x Fortryl Genstand (b) 1x Eksorcisme Dokument 1x Sjæl Pergament

  Ugentlige Udfordringer

  Er du klar til at optjene tonsvis af genstande hver uge? Vores fem ugentlige udfordringer ændrer sig hver uge, og vil belønne dig med brugbare genstande – tjek inde i spillet for at se hvilke udfordringer der venter dig i denne uge! Du vil modtage dine belønninger, når dine fremskridt bliver tjekket ved midnat (CEST).

  Placering i den Månedlige Rangliste

  Metin2 helte der bliver færdige i top 10 spillere i deres rige, vil også modtage rang belønninger: du vil optjene point for at gennemføre udfordringer, der vil blive lagt sammen i vores månedlige rangliste. Du vil også modtage point for hver af udfordringernes individuelle mål. For eksempel, hvis du bliver nød til at besejre 20 fjender, vil du modtage point for hver fjende, der bliver tilføjet til din score på ranglisten.

  Ranglisten bliver nulstillet efter fire uger (28 dage). Du vil modtage dine belønninger i slutningen af denne periode. Du vil finde et link til ranglisten i Gameforge Klienten for at tjekke, hvilken rang du har opnået.

  Belønninger

  Har du arbejdet hårdt for dine belønninger og optjent en plads i den månedlige rangliste? Derefter kan du se frem til følgende præmier der bliver sendt til din genstands depot:

  Rang Belønning
  1. 1x Stort Rødt Farao Sæt (15 Dage) / 1x Nazar Amulet (15 Dage) / 1x Gudernes Segl / 2x Dragens Flamme / 15x Hvalpe Boks
  2. 1x Lille Rødt Farao Sæt (7 Dage) / 1x Nazar Amulet (7 Dage) / 1x Ritual Sten / 2x Dragens Flamme / 10x Hvalpe Boks
  3. 1x Lille Rødt Farao Sæt (7 Dage) / 1x Nazar Amulet (7 Dage) / 1x Ritual Sten / 1x Dragens Flamme / 10x Hvalpe Boks
  4. til 10. 1x Nazar Amulet (7 Dage) / 10x Hvalpe Boks

  Noter og Flere Detaljer

  • Kun RUBY serverne deltager i udfordringerne og events listet op over.
  • Mere information om RUBY serverne kan findes i vores FAQ.

  announcement_metin2_de_a64a88f7c50583536cddbecb5ad9e32b.jpg  Regular RUBY Server Launch!

  The Early Access phase of our exclusive RUBY server is complete – now the regular launch of the RUBY servers is beginning. All players who have obtained the access package in the shop or in pre-events can now take advantage of the benefits of these servers!

  Don’t have access yet? Don’t want to miss out on the opportunity? Don’t worry, it’s not too late: in the shop, you’ll find the ‘RUBY Server Access’ and ‘RUBY Premium Access’ packages – get one of these now to make sure you don’t miss out.

  The RUBY Servers

  Play now and reap a ton of awesome rewards:

  • Starts: 26th August 2022 at 10 AM (CEST)

  These are our RUBY servers:

  • Western Europe: [RUBY] Chimera
  • Eastern Europe: [RUBY] Kirin
  • Turkey: [RUBY] Charon

  What the Servers Offer

  Come to the RUBY servers and enjoy lots of benefits:

  • Take on special challenges and get great rewards that only these exclusive servers offer.
  • Enjoy the permanent Flower Power Event.
  • Loot far more Magic Copper Ore and Dragon Stone Shards than on regular servers.
  • Be among the first players to earn even more rewards in the ‘Server Firsts’ event, which continues here:
  • Only the first players to achieve certain things will be rewarded.
  • The complete list of missions and rewards can be found in the game. The rewards include such highlights as the Ordinary Aura Outfit, Bruce’s Shrine, the Seal of the Gods and much more.
  • Get insane boosts – including:
  • Start of a new season of the World Boss Event
  • 50% Yang drop rate
  • 50% item drop rate for a limited time – then permanently 25%
  • Monster Bash Event and item drops in the first 4 weeks
  • Uriel’s EXP Event with fast levelling from level 41 to 120
  • The amount free Mission Books in the Item Shop will be reduced to one per day with the ending of the Early Access

  Look forward to a daily rotation of events and item drops:

  Day midnight – 11:59 AM 12 PM – 3:59 PM 4 PM – 7:59 PM 8 PM – 11:59 PM
  Monday 1x Concentrated Reading 1x Green Dragon Bean 1x Blessing Scroll 1x Nugget (green, 8h)
  Tuesday 1x Sun Elixir (M) 1x Cor Draconis (Rough) 1x Small Orison 1x Enchant Item (b)
  Wednesday Fishing Jigsaw 1x Blessing Marble 1x Concentrated Reading Superstones
  Thursday 1x Moon Elixir (M) 1x Small Orison 1x Cor Draconis (Rough) 1x Enchant Item (b)
  Friday 1x Green Dragon Bean 1x Enchant Item (b) Superstones 1x Cor Draconis (Rough)
  Saturday 1x Blessing Scroll Fishing Jigsaw 1x Robin (1 Day) Moonlight Treasure Chest Drop
  Sunday 1x Exorcism Scroll 1x Enchant Item (b) 1x Exorcism Scroll 1x Soul Parchment

  Weekly Challenges

  Are you ready to earn a ton of items every week? Our five weekly challenges change every week and will reward you with useful items – check in game to see which challenges await you this week! You will receive your rewards when your progress is check at midnight (CEST).

  Placement in the Monthly Rankings

  Metin2 heroes who finish in the top 10 players in their kingdom will also receive ranking rewards: you will earn points for completing challenges, which will be added up in our monthly rankings. You will also receive points for each of the challenge’s individual goals. For example, if you have to defeat 20 enemies, you will receive points for each enemy, which are added to your score in the rankings.

  The rankings are reset after four weeks (28 days). You will receive your rewards at the end of this period. You will find a link to the rankings in the Gameforge Client to check which rank you have achieved.

  Rewards

  Have you worked hard for your rewards and earned a place in the monthly rankings? Then you can look forward to the following prizes being sent to your item depot:

  Rank Reward
  1st 1x Large Red Pharaoh Set (15 Days) / 1x Nazar Amulet (15 Days) / 1x Seal of the Gods / 2x Flame of the Dragon / 15x Whelp Box
  2nd 1x Small Red Pharaoh Set (7 Days) / 1x Nazar Amulet (7 Days) / 1x Ritual Stone / 2x Flame of the Dragon / 10x Whelp Box
  3rd 1x Small Red Pharaoh Set (7 Days) / 1x Nazar Amulet (7 Days) / 1x Ritual Stone / 1x Flame of the Dragon / 10x Whelp Box
  4th to 10th 1x Nazar Amulet (7 Days) / 10x Whelp Box

  Notes and More Details

  • Only RUBY servers participate in the challenges and events listed above.
  • More information on the RUBY servers can be found in our FAQ.

  announcement_metin2_pt_464811081ab4199f95a894c3c88d0045.jpg  RUBY Server: Early Access Van Start Gegaan!

  Early access tot onze exclusieve RUBY servers is nu geopend en alleen spelers die toegang verdiend hebben of dit hebben gekocht in de shop kunnen naar binnen.

  Nog geen toegang? Wil jij deze unieke kans en gelegenheid absoluut niet mislopen? Ga dan nu nog naar de shop en doe het RUBY Premiumtoegang-pakket in je mandje!

  Tip: Als je het RUBY Servertoegang-pakket al gekocht hebt, kun je ook nog early access krijgen door de RUBY Premium Upgrade te kopen!

  Early Access

  Deel de pret:

  • Start: 19 augustus 2022 om 10u (CEST)
  • Einde: 26 augustus 2022 om 10u (CEST)

  Dit zijn onze RUBY servers:

  • West-Europa: [RUBY] Chimera
  • Oost-Europa: [RUBY] Kirin
  • Turkije: [RUBY] Charon

  Jouw Voordelen

  Hark bergen aan buitengewone beloningen binnen en geniet van de vele grandioze voordelen enkel en alleen beschikbaar op deze premiumservers:

  • Elke dag kun je deelnemen aan 10 speciale uitdagingen. Voltooi 2, 5, 7 of al deze uitdagingen om beloond te worden met de beste items.
  • Verzamel extra beloningen afhankelijk van hoeveel uitdagingen je in totaal weet te volbrengen (15, 20, 35, 45, 55 of 65).
  • Zorg dat je tussen de eerste spelers zit om bepaalde mijlpalen te bereiken om zelfs nog meer beloningen te verdienen:
  • De ranglijsten voor 'eerste op de server' starten tijdens early access en gaan daar op de live server.
  • Alleen de eerste spelers die bepaalde dingen bereiken worden beloond.
  • De volledige lijst met missies en beloningen kan in de game gevonden worden. Tussen de beloningen zitten hoogtepunten als de Gewone Aura Outfit, Bruce's Altaar, het Zegel van de Goden en nog veel meer.
  • Geniet van het permanente Flower Power Evenement.
  • Maak nog veel meer Magisch Kopererts en Drakensteen Scherven buit dan op gewone servers.
  • Doe je voordeel met spectaculaire boosts:
  • Neem deel aan het Wereldbaas Evenement aan het begin van een nieuw seizoen.
  • Deel massa's aan schade uit tijdens het Zielen Evenement.
  • Haal nog meer buit binnen met 25% hogere drop-kansen.
  • Leerling Kisten en Wapens voor Jonge Helden zijn permanent beschikbaar op de RUBY servers.

  Kijk uit naar een dagelijkse roulatie van evenementen en item-drops:

  Dag middernacht – 11:59 12:00 – 15:59 16:00 – 17:59 20:00 – 23:59
  Maandag 1x Geconcentreerd Lezen 1x Groene Draken Boon 1x Zegenings Geschrift 1x Nugget (groen, 8u)
  Dinsdag 1x Zon Elixer (M) 1x Cor Draconis (Ruw) 1x Klein Orison 1x Betover Voorwerp (b)
  Woensdag Vis Puzzel 1x Gezegende Bol 1x Concentrated Reading Superstenen
  Donderdag 1x Maan Elixer (M) 1x Klein Orison 1x Cor Draconis (Ruw) 1x Betover Voorwerp (b)
  Vrijdag 1x Groene Draken Boon 1x Betover Voorwerp (b) Superstenen 1x Cor Draconis (Ruw)
  Zaterdag 1x Zegenings Geschrift Vis Puzzel 1x Robin (1 Dag) Maanlicht Schatkist Drop
  Zondag 1x Exorcisme Geschrift 1x Betover Voorwerp (b) 1x Exorcisme Geschrift 1x Ziel Perkament

  Uitdagingsbeloningen

  In de dagelijkse early access-uitdagingen moet je missieboek quests voltooien, bepaalde levels bereiken, Metin Stenen vernietigen, bazen verslaan en meer. Een volledige lijst met alle uitdagingen kun je vinden onderaan deze post.

  Zodra je een bepaald aantal uitdagingen hebt afgerond (2, 5, 7 en 10) ontvang je bepaalde beloningen. Je kunt elke dag tot 10 uitdagingen afronden. Elke uitdaging telt slecht eenmalig mee.

  Uitdagingen Voltooid Beloningen
  4 3x Vaardigheden Boek
  5 1x Geconcentreerd Lezen
  7 1x Metin Steen Kompas
  10 1x Betover Voorwerp (b) / 1x Groene Draken Boon

  Gaat het jou lukken om alle uitdagingen te voltooien en de maximale beloningen in ontvangst te nemen? Door elke week 65 uitdagingen te voltooien kun je zelfs nog meer speciale beloningen in de wacht slepen. Maar, ook dit keer geldt weer: elke uitdaging telt éénmaal mee.

  Uitdagingen Voltooid Beloningen
  10 2x TM Voucher (20) / 2x Exorcisme Geschrift / 2x Groene Draken Boon
  15 2x TM Voucher (20) / 5x Cor Draconis (Ruw) / 1x Welp Kist
  20 2x TM Voucher (20) / 2x Geconcentreerd Lezen / 2x Welp Kist
  35 3x TM Voucher (20) / 10x Vaardigheden Boek / 3x Geconcentreerd Lezen
  45 4x TM Voucher (20) / 1x Persoonlijke Premium Shop (7 Dagen) / 1x Huisdier Kist
  55 2x TM Voucher (50) / 1x Magische Steen / 1x Vlam van de Draak
  65 3x TM Voucher (50) / 1x Astrabell (Buit, 7 Dagen) / 1x Ellie (7 Dagen) / 1x Juwelen Kist

  Voortgang op een Rijtje

  Je kunt de voortgang van al jouw uitdagingen tijdens early access in een handig overzicht zien in het pop-upvenster – exclusief op RUBY servers:

  Dit toont je welke uitdagingen en beloningen je al ontgrendeld hebt. Als je inlogt zie je de belangrijke details en kun je altijd op een knop drukken om het menu weer tevoorschijn te halen.

  Opmerkingen en Meer Details

  • Alleen RUBY servers doen mee aan de uitdagingen en de evenementen die hierboven genoemd zijn.
  • Let a.u.b. op dat early access eindigt om 10u 's ochtends (CEST) op 26 augustus en dat de uitdagingen afgerond kunnen worden tot 23:59 (CEST) op 25 augustus.
  • De beloningen worden je toegezonden zodra je genoeg uitdagingen voltooid hebt. Dit gebeurt pas na middernacht wanneer de uitdagingen bijgewerkt worden.
  • De actie op de RUBY servers eindigt niet met de early access-fase – je kunt daarna nog altijd uitkijken naar heel veel meer evenementen, uitdagingen en misschien nog hogere ranglijstposities!
  • Meer informatie over de RUBY servers kun je vinden in onze FAQ.

  Early Access-uitdagingen

  Dag 1

  1. Voltooi alle andere dagelijkse uitdagingen.
  2. Voltooi één missieboek-quest (makkelijk)
  3. Bereik level 20.
  4. Vernietig één Metin der Zwartheid.
  5. Voltooi twee willekeurige missieboek-quests.
  6. Vernietig twee willekeurige Metin Stenen.
  7. Verslagen één willekeurige baas.
  8. Verbeter tweemaal je uitrusting.
  9. Koop vijf keer een item bij een NPC.
  10. Verkoop vijf keer een item aan een NPC.

  Dag 2

  1. Voltooi alle andere dagelijkse uitdagingen.
  2. Voltooi één missieboek-quest (normaal).
  3. Bereik level 35.
  4. Vernietig één Metin van Duister.
  5. Voltooi twee willekeurige missieboek-quests.
  6. Vernietig twee willekeurige Metin Stenen.
  7. Versla twee willekeurige bazen.
  8. Verbeter tweemaal je uitrusting.
  9. Koop vijf keer een item bij een NPC.
  10. Verkoop vijf keer een item aan een NPC.

  Dag 3

  1. Voltooi alle andere dagelijkse uitdagingen.
  2. Voltooi één missieboek-quest (moeilijk).
  3. Voltooi één missieboek-quest (normaal).
  4. Vernietig twee Metin Stenen in de Yongbi Woestijn.
  5. Voltooi drie willekeurige missieboek-quests.
  6. Vernietig drie willekeurige Metin Stenen.
  7. Versla drie willekeurige bazen.
  8. Verbeter tweemaal je uitrusting.
  9. Koop vijf keer een item bij een NPC.
  10. Verkoop vijf keer een item aan een NPC.

  Dag 4

  1. Voltooi alle andere dagelijkse uitdagingen.
  2. Voltooi één missieboek-quest (moeilijk).
  3. Bereik level 50.
  4. Vernietig twee Metin Stenen in de Vallei van Seungryong.
  5. Voltooi drie willekeurige missieboek-quests.
  6. Vernietig vijf willekeurige Metin Stenen.
  7. Versla vijf willekeurige bazen.
  8. Verbeter driemaal je uitrusting.
  9. Koop vijf keer een item bij een NPC.
  10. Verkoop vijf keer een item aan een NPC.

  Dag 5

  1. Voltooi alle andere dagelijkse uitdagingen.
  2. Voltooi één missieboek-quest (moeilijk).
  3. Help mee om een wereldbaas te verslaan.
  4. Vernietig drie Metin Stenen in de Demonen Toren.
  5. Voltooi drie willekeurige missieboek-quests.
  6. Vernietig vijf willekeurige Metin Stenen.
  7. Versla vijf willekeurige bazen.
  8. Verbeter driemaal je uitrusting.
  9. Koop vijf keer een item bij een NPC.
  10. Verkoop vijf keer een item aan een NPC.

  Dag 6

  1. Voltooi alle andere dagelijkse uitdagingen.
  2. Voltooi één missieboek-quest (expert).
  3. Voltooi twee missieboek-quests (moeilijk)
  4. Bereik level 70.
  5. Voltooi vier willekeurige missieboek-quests.
  6. Vernietig vijf willekeurige Metin Stenen.
  7. Versla 10 willekeurige bazen.
  8. Verbeter driemaal je uitrusting.
  9. Koop vijf keer een item bij een NPC.
  10. Verkoop vijf keer een item aan een NPC.

  Dag 7

  1. Voltooi alle andere dagelijkse uitdagingen.
  2. Voltooi twee missieboek-quests (expert)
  3. Voltooi de eerste paarden-quest.
  4. Help mee om een wereldbaas te verslaan.
  5. Voltooi vier willekeurige missieboek-quests.
  6. Vernietig vijf willekeurige Metin Stenen.
  7. Versla 10 willekeurige bazen.
  8. Verbeter driemaal je uitrusting.
  9. Koop vijf keer een item bij een NPC.
  10. Verkoop vijf keer een item aan een NPC.

  announcement_metin2_pt_464811081ab4199f95a894c3c88d0045.jpg  RUBY Server: Tidlig Adgang Startet!

  Tidlig adgang til vores eksklusive RUBY servere er nu åben, og kun de spillere som har optjent adgang eller købt det i butikken, kan deltage.

  Har du ikke adgang endnu? Vil du ikke gå glip af muligheden? Så tag hen til butikken lige nu, og få RUBY Premium Adgangs pakken!

  Tip: Hvis du allerede har købt RUBY Server Adgangs pakken, kan du også få tidlig adgang ved at købe RUBY Premium Opgradering!

  Tidlig Adgang

  Deltag i løjerne:

  • Starter: den 19. August 2022 kl. 10 (CEST)
  • Slutter: den 26. August 2022 kl. 10 (CEST)

  Disse er vores RUBY servere:

  • Vest Europa: [RUBY] Chimera
  • Øst Europa: [RUBY] Kirin
  • Tyrkiet: [RUBY] Charon

  Dine Fordele

  Saml massere af fantastiske belønninger op, og nyd de mange gode fordele som kun er tilgængelige på disse premium servere:

  • Hver dag kan du tage imod 10 specielle udfordringer. Gennemfør 2, 5, 7 eller dem alle sammen, for at blive belønnet med top genstande.
  • Indsaml ekstra belønninger, afhængig af hvor mange udfordringer du gennemfører i alt (15, 20, 35, 45, 55 eller 65).
  • Vær blandt de første spillere til at nå nogen bestemte milepæle, for at optjene endnu flere belønninger:
  • Første server ranglisten starter under tidlig adgang, og fortsætter på live serveren.
  • Kun de første spillere der opnår nogen bestemte ting, vil blive belønnet.
  • Den fulde liste over missioner og belønninger kan findes i spillet. Belønningerne inkluderer sådan nogen højdepunkter som den Almindelige Aura Outfit, Bruces Helligdom, Gudernes Segl og meget mere.
  • Nyd den permanente Blomster Krafts Event.
  • Plyndre en del mere Magisk Kobbermalm og Dragestens Skår, end på de regelmæssige servere.
  • Drag fordel af nogen fantastiske boosts:
  • Deltag i Verdens Boss Eventet i starten af en ny sæson.
  • Påfør massere af skade med Sjæle Eventet.
  • Få endnu mere bytte med den permanente 25% højere smednings sats.
  • Lærlinge Kister og Våben til Unge Helte er permanent tilgængelige på RUBY serverne.

  Se frem til en daglig rotation af events og genstands smedninger:

  Dag midnat – kl. 11:59 kl. 12 – kl. 15:59 kl. 16 – kl. 19:59 kl. 20 – kl. 23:59
  Mandag 1x Koncentreret Læsning 1x Grøn Drage Bønne 1x Velsignelses Dokument 1x Nugget (grøn, 8t)
  Tirsdag 1x Sol Eliksir (M) 1x Cor Draconis (Usleben) 1x Lille Orison 1x Fortryl Genstand (b)
  Onsdag Fiske Puslespil 1x Velsignelseskugle 1x Koncentreret Læsning Supersten
  Torsdag 1x Måne Eliksir (M) 1x Lille Orison 1x Cor Draconis (Usleben) 1x Fortryl Genstand (b)
  Fredag 1x Grøn Drage Bønne 1x Fortryl Genstand (b) Supersten 1x Cor Draconis (Usleben)
  Lørdag 1x Velsignelses Dokument Fiske Puslespil 1x Robin (1 Dag) Månelys Skattekiste Smedning
  Søndag 1x Eksorcisme Dokument 1x Fortryl Genstand (b) 1x Eksorcisme Dokument 1x Sjæl Pergament

  Udfordrings Belønninger

  I de daglige tidlig adgangs udfordringer, skal du gennemføre missionsbogs missioner, nå nogen bestemte levels, ødelægge Metin-sten, besejre bosser og mere. En fuld liste med udfordringer kan findes i bunden af denne post.

  Så snart at du har gennemført et bestemt antal udfordringer (2, 5, 7 og 10), vil du modtage nogen bestemte belønninger. Du kan gennemføre op til 10 udfordringer hver dag. Hver udfordring tæller kun en gang.

  Udfordringer Gennemført Belønninger
  4 3x Færdighedsbog
  5 1x Koncentreret Læsning
  7 1x Kompas til Metin-Sten
  10 1x Fortryl Genstand (b) / 1x Grøn Drage Bønne

  Vil du formå at gennemføre alle udfordringerne og få de maksimale belønninger? Gennemførelsen af 65 udfordringer hver uge, kan give dig endnu flere specielle belønninger. Igen, hver udfordring tæller kun en gang.

  Udfordringer Gennemført Belønninger
  10 2x TM Kupon (20) / 2x Eksorcisme Dokument / 2x Grøn Drage Bønne
  15 2x TM Kupon (20) / 5x Cor Draconis (Usleben) / 1x Hvalpe Boks
  20 2x TM Kupon (20) / 2x Koncentreret Læsning / 2x Hvalpe Boks
  35 3x TM Kupon (20) / 10x Færdighedsbog / 3x Koncentreret Læsning
  45 4x TM Kupon (20) / 1x Personlig Premiums Butik (7 Dage) / 1x Kæledyrs Kiste
  55 2x TM Kupon (50) / 1x Magisk Sten / 1x Dragens Flamme
  65 3x TM Kupon (50) / 1x Astrabell (Bytte, 7 Dage) / 1x Ellie (7 Dage) / 1x Smykke Boks

  Overblik over Fremskridtene

  Du kan se alle dine udfordrings fremskridt under tidlig adgang ved første øjekast i pop-op vinduet – eksklusivt på RUBY serverne:

  Dette viser dig hvilke udfordringer og belønninger du allerede har låst op for. Når du logger ind, vil du se de vigtigste detaljer, og kan trykke på en knap hvornår end du har lyst til det, for at bringe menuen frem igen.

  Noter og Flere Detaljer

  • Kun RUBY serverne deltager i udfordringerne og events listet op over.
  • Bemærk venligst at tidlig adgang slutter kl. 10 (CEST) den 26. August, og udfordringerne kan blive gennemført indtil kl. 23:59 (CEST) den 25. August.
  • Belønningerne vil blive sendt så snart at du har gennemført nok udfordringer. Dette sker kun efter midnat, så snart at udfordringerne bliver opdateret.
  • Actionen på RUBY serverne slutter ikke med tidlig adgang fasen – du har en del flere events, udfordringer og måske endda en højere rang at se frem til!
  • Mere information om RUBY serverne kan findes i vores FAQ.

  Tidlig Adgang Udfordringer

  Dag 1

  1. Gennemfør alle andre daglige udfordringer.
  2. Gennemfør 1 missionsbogs mission (nemt).
  3. Nå op på level 20.
  4. Ødelæg 1 Skumlens Metin.
  5. Gennemfør enhver 2 missionsbogs missioner.
  6. Ødelæg enhver 2 Metin-sten.
  7. Besejr enhver 1 boss.
  8. Opgrader udstyr to gange.
  9. Køb en genstand fra NPCer 5 gange.
  10. Sælg en genstand til NPCer 5 gange.

  Dag 2

  1. Gennemfør alle andre daglige udfordringer.
  2. Gennemfør 1 missionsbogs mission (normal).
  3. Nå op på level 35.
  4. Ødelæg 1 Mørkets Metin.
  5. Gennemfør enhver 2 missionsbogs missioner.
  6. Ødelæg enhver 2 Metin-sten.
  7. Besejr enhver 2 bosser.
  8. Opgrader udstyr to gange.
  9. Køb en genstand fra NPCer 5 gange.
  10. Sælg en genstand til NPCer 5 gange.

  Dag 3

  1. Gennemfør alle andre daglige udfordringer.
  2. Gennemfør 1 missionsbogs mission (hårdt).
  3. Gennemfør 1 missionsbogs mission (normal).
  4. Ødelæg 2 Metin-sten i Yongbi Ørkenen.
  5. Gennemfør enhver 3 missionsbogs missioner.
  6. Ødelæg enhver 3 Metin-sten.
  7. Besejr enhver 3 bosser.
  8. Opgrader udstyr to gange.
  9. Køb en genstand fra NPCer 5 gange.
  10. Sælg en genstand til NPCer 5 gange.

  Dag 4

  1. Gennemfør alle andre daglige udfordringer.
  2. Gennemfør 1 missionsbogs mission (hårdt).
  3. Nå op på level 50.
  4. Ødelæg 2 Metin-sten i Seungryong Dalen.
  5. Gennemfør enhver 3 missionsbogs missioner.
  6. Ødelæg enhver 5 Metin-sten.
  7. Besejr enhver 5 bosser.
  8. Opgrader udstyr 3 gange.
  9. Køb en genstand fra NPCer 5 gange.
  10. Sælg en genstand til NPCer 5 gange.

  Dag 5

  1. Gennemfør alle andre daglige udfordringer.
  2. Gennemfør 1 missionsbogs mission (hårdt).
  3. Hjælp til at besejre en verdens boss.
  4. Ødelæg 3 Metin-sten i Dæmon Tårnet.
  5. Gennemfør enhver 3 missionsbogs missioner.
  6. Ødelæg enhver 5 Metin-sten.
  7. Besejr enhver 5 bosser.
  8. Opgrader udstyr 3 gange.
  9. Køb en genstand fra NPCer 5 gange.
  10. Sælg en genstand til NPCer 5 gange.

  Dag 6

  1. Gennemfør alle andre daglige udfordringer.
  2. Gennemfør 1 missionsbogs mission (ekspert).
  3. Gennemfør 2 missionsbogs missioner (hårdt)
  4. Nå op på level 70.
  5. Gennemfør enhver 4 missionsbogs missioner.
  6. Ødelæg enhver 5 Metin-sten.
  7. Besejr enhver 10 bosser.
  8. Opgrader udstyr 3 gange.
  9. Køb en genstand fra NPCer 5 gange.
  10. Sælg en genstand til NPCer 5 gange.

  Dag 7

  1. Gennemfør alle andre daglige udfordringer.
  2. Gennemfør 2 missionsbogs missioner (ekspert).
  3. Gennemfør den første heste mission.
  4. Hjælp til at besejre en verdens boss.
  5. Gennemfør enhver 4 missionsbogs missioner.
  6. Ødelæg enhver 5 Metin-sten.
  7. Besejr enhver 10 bosser.
  8. Opgrader udstyr 3 gange.
  9. Køb en genstand fra NPCer 5 gange.
  10. Sælg en genstand til NPCer 5 gange.

  announcement_metin2_pt_464811081ab4199f95a894c3c88d0045.jpg  RUBY Server: Early Access Started!

  Early access to our exclusive RUBY servers is now open, and only players who have earned access or purchased it in the shop can join.

  Don’t have access yet? Don’t want to miss out on the opportunity? Then head over to the shop right now and pick up the RUBY Premium Access package!

  Tip: If you’ve already purchased the RUBY Server Access package, you can also get early access by purchasing the RUBY Premium Upgrade!

  Early Access

  Join the fun:

  • Starts: 19th August 2022 at 10 AM (CEST)
  • Ends: 26th August 2022 at 10 AM (CEST)

  These are our RUBY servers:

  • Western Europe: [RUBY] Chimera
  • Eastern Europe: [RUBY] Kirin
  • Turkey: [RUBY] Charon

  Your Benefits

  Scoop up loads of amazing rewards and enjoy the many great benefits only available on these premium servers:

  • Every day you can take on 10 special challenges. Complete 2, 5, 7 or all of them to be rewarded with top items.
  • Collect extra rewards depending on how many challenges you complete in total (15, 20, 35, 45, 55 or 65).
  • Be among the first players to reach certain milestones to earn even more rewards:
  • Server first rankings start during early access and continue on the live server.
  • Only the first players to achieve certain things will be rewarded.
  • The complete list of missions and rewards can be found in the game. The rewards include such highlights as the Ordinary Aura Outfit, Bruce’s Shrine, the Seal of the Gods and much more.
  • Enjoy the permanent Flower Power Event.
  • Loot far more Magic Copper Ore and Dragon Stone Shards than on regular servers.
  • Take advantage of amazing boosts:
  • Take part in the World Boss Event at the start of a new season.
  • Pick up even more loot with permanently 25% higher drop rates.
  • Apprentice Chests and Weapons for Young Heroes are permanently available on the RUBY servers.

  Look forward to a daily rotation of events and item drops:

  1x Book of the Leader

  Day midnight – 11:59 AM 12 PM – 3:59 PM 4 PM – 7:59 PM 8 PM – 11:59 PM
  Monday 1x Concentrated Reading 1x Green Dragon Bean 1x Blessing Scroll 1x Nugget (green, 8h)
  Tuesday 1x Sun Elixir (M) 1x Cor Draconis (Rough) 1x Small Orison 1x Enchant Item (b)
  Wednesday Fishing Jigsaw 1x Blessing Marble 1x Concentrated Reading Superstones
  Thursday 1x Moon Elixir (M) 1x Small Orison 1x Cor Draconis (Rough) 1x Enchant Item (b)
  Friday 1x Green Dragon Bean 1x Enchant Item (b) Superstones 1x Cor Draconis (Rough)
  Saturday 1x Blessing Scroll Fishing Jigsaw 1x Robin (1 Day) Moonlight Treasure Chest Drop
  Sunday 1x Exorcism Scroll 1x Enchant Item (b) 1x Exorcism Scroll

  Challenge Rewards

  In the daily early access challenges, you must complete mission book quests, reach certain levels, destroy Metin stones, defeat bosses and more. A full list of challenges can be found at the bottom of this post.

  Once you’ve completed a certain number of challenges (2, 5, 7 and 10), you’ll receive certain rewards. You can complete up to 10 challenges each day. Each challenge only counts once.

  Challenges Completed Rewards
  4 3x Skill Book
  5 1x Concentrated Reading
  7 1x Compass for Metin Stones
  10 1x Enchant Item (b) / 1x Green Dragon Bean

  Will you manage to complete all the challenges and get the maximum rewards? Completing 65 challenges each week can earn you even more special rewards. Again, each challenge only counts once.

  Challenges Completed Rewards
  10 2x TC Voucher (20) / 2x Exorcism Scroll / 2x Green Dragon Bean
  15 2x TC Voucher (20) / 5x Cor Draconis (Rough) / 1x Whelp Box
  20 2x TC Voucher (20) / 2x Concentrated Reading / 2x Whelp Box
  35 3x TC Voucher (20) / 10x Skill Book / 3x Concentrated Reading
  45 4x TC Voucher (20) / 1x Personal Premium Shop (7 Days) / 1x Pet Chest
  55 2x TC Voucher (50) / 1x Magic Stone / 1x Flame of the Dragon
  65 3x TC Voucher (50) / 1x Astrabell (Loot, 7 Days) / 1x Ellie (7 Days) / 1x Jewellery Box

  Progress at a Glance

  You can see all your challenge progress during early access at a glance in the pop-up window – exclusively on RUBY servers:

  This shows you which challenges and rewards you’ve already unlocked. When you log in, you’ll see the important details, and can press a button any time you like to bring up the menu again.

  Notes and More Details

  • Only RUBY servers participate in the challenges and events listed above.
  • Please note that early access ends at 10 AM (CEST) on 26th August and the challenges can be completed until 11:59 PM (CEST) 25th August.
  • The rewards will be sent as soon as you have completed enough challenges. This only happens after midnight, once the challenges are updated.
  • The action on the RUBY servers doesn’t end with the early access phase – you’ve got plenty more events, challenges and maybe even a higher ranking to look forward to!
  • More information on the RUBY servers can be found in our FAQ.

  Early Access Challenges

  Day 1

  1. Complete all other daily challenges.
  2. Complete 1 mission book quest (easy).
  3. Reach level 20.
  4. Destroy 1 Metin of Black.
  5. Complete any 2 mission book quests.
  6. Destroy any 2 Metin stones.
  7. Defeat any 1 boss.
  8. Upgrade equipment twice.
  9. Buy an item from NPCs 5 times.
  10. Sell an item to NPCs 5 times.

  Day 2

  1. Complete all other daily challenges.
  2. Complete 1 mission book quest (normal).
  3. Reach level 35.
  4. Destroy 1 Metin of Darkness.
  5. Complete any 2 mission book quests.
  6. Destroy any 2 Metin stones.
  7. Defeat any 2 bosses.
  8. Upgrade equipment twice.
  9. Buy an item from NPCs 5 times.
  10. Sell an item to NPCs 5 times.

  Day 3

  1. Complete all other daily challenges.
  2. Complete 1 mission book quest (hard).
  3. Complete 1 mission book quest (normal).
  4. Destroy 2 Metin stones in the Yongbi Desert.
  5. Complete any 3 mission book quests.
  6. Destroy any 3 Metin stones.
  7. Defeat any 3 bosses.
  8. Upgrade equipment twice.
  9. Buy an item from NPCs 5 times.
  10. Sell an item to NPCs 5 times.

  Day 4

  1. Complete all other daily challenges.
  2. Complete 1 mission book quest (hard).
  3. Reach level 50.
  4. Destroy 2 Metin stones in the Valley of Seungryong.
  5. Complete any 3 mission book quests.
  6. Destroy any 5 Metin stones.
  7. Defeat any 5 bosses.
  8. Upgrade equipment 3 times.
  9. Buy an item from NPCs 5 times.
  10. Sell an item to NPCs 5 times.

  Day 5

  1. Complete all other daily challenges.
  2. Complete 1 mission book quest (hard).
  3. Help to defeat a world boss.
  4. Destroy 3 Metin stones in the Demon Tower.
  5. Complete any 3 mission book quests.
  6. Destroy any 5 Metin stones.
  7. Defeat any 5 bosses.
  8. Upgrade equipment 3 times.
  9. Buy an item from NPCs 5 times.
  10. Sell an item to NPCs 5 times.

  Day 6

  1. Complete all other daily challenges.
  2. Complete 1 mission book quest (expert).
  3. Complete 2 mission book quests (hard)
  4. Reach level 70.
  5. Complete any 4 mission book quests.
  6. Destroy any 5 Metin stones.
  7. Defeat any 10 bosses.
  8. Upgrade equipment 3 times.
  9. Buy an item from NPCs 5 times.
  10. Sell an item to NPCs 5 times.

  Day 7

  1. Complete all other daily challenges.
  2. Complete 2 mission book quests (expert).
  3. Complete the first horse quest.
  4. Help to defeat a world boss.
  5. Complete any 4 mission book quests.
  6. Destroy any 5 Metin stones.
  7. Defeat any 10 bosses.
  8. Upgrade equipment 3 times.
  9. Buy an item from NPCs 5 times.
  10. Sell an item to NPCs 5 times.