Zodiac Glaive +8 40% Average 4% devils 2%pierce 1% Hh